Er­bju­der en stor por­tion kör­gläd­je…

Allt Om BILAR - - Klassikern -

I lik­het med det mesta som läm­nat BMW:s rull­band er­bju­der även den­na en stor por­tion kör­gläd­je. En stark och varv­vil­lig mo­tor i kom­bi­na­tion med ett väl ba­lan­se­rat chas­si gör 2002 till en rik­tig pre­standa­vagn som det är lätt att till­bringa all­de­les för många tim­mar i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.