Åter­ställ air­bag­funk­tio­nen

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

1Jag har en kom­pis vars sam­bo var in­blan­dad i en bi­lo­lyc­ka och blev påkörd på pas­sa­ge­ra­re­si­dan så he­la dör­ren blev in­tryckt och si­do­air­ba­gen lös­te ut på den si­dan. Det är inga vas­sa kan­ter på bi­len som kan ska­da and­ra tra­fi­kan­ter, ba­ra dör­ren som är helt in­tryckt. Men bi­len fick en fel­kod att si­do­air­ba­gen är ut­löst. Min frå­ga är: får han kö­ra bi­len trots att air­bag-lam­pan ly­ser, för bi­len går hur fint som helst an­nars.

Jo­a­kim SAMU­EL: Är det så att det in­te på­ver­kar tra­fik­sä­ker­he­ten och att det in­te är hind­ran­de på nå­got sätt att fram­fö­ra for­do­net, så är det ok att kö­ra bi­len. Åter­ställ funk­tio­nen av air­ba­gen så snabbt som möj­ligt för att få max­i­mal sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.