På jakt ef­ter hand­bok 2

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag har re­no­ve­rat en Su­zu­ki King­Qu­ad 300 fyr­hju­ling från 1995 som jag öns­kar re­gi­stre­ra och und­rar där­för var man kan få tag i t ex er hand­bok med in­struk­tio­ner för fyr­hju­ling­ar? Har för­sökt med bil­prov­ning­ens kund­tjänst men får ba­ra non­sens­svar (...”jag är ing­en tek­ni­ker”...).Hop­pas du kan hjäl­pa.

L Larsson MOR­GAN: Ty­värr kan jag in­te hjäl­pa dig. Tek­nis­ka Hand­bo­ken gäl­lan­de re­gi­stre­rings­be­sikt­ning är av­sedd för be­sikt­nings­in­gen­jö­rer med en sär­skild ut­bild­ning och in­te för for­don­sä­ga­re. En fyr­hju­ling kan re­gi­stre­ras som mo­tor­cy­kel, mo­ped, ter­räng­hju­ling, trak­tor och mo­tor­red­skap. Det är vid själ­va re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en som det tas ställ­ning till om fyr­hju­ling­en upp­fyl­ler gäl­lan­de krav för for­don­sty­pen. En fyr­hju­lig som är re­gi­stre­rad som mo­tor­cy­kel och får kö­ras på van­lig väg mås­te va­ra EU­typ­god­känd och upp­fyl­la de kravav och vill­kor som gäl­ler för EU­typ­god­känd fyr­hju­ling. Kort­fat­tat gäl­ler föl­jan­de för EU­typ­god­känd­typ­god­känd fyr­hju­lig mo­tor­cy­kel:

Mo­to­ref­fekt högst 15 ki­lo­watt (ca 20 häst­kraf­ter) Re­gi­stre­rings­skylt bak­till Tek­niskt skick som för van­lig mo­tor­cy­kel.

Krav på kon­troll­be­sikt­ning. on­troll­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.