Ing­et krav 6

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Be­hö­ver mopedbilar be­sik­ti­gas?

Alecan­der MOR­GAN: Nej. Det är ing­et krav på kon­troll­be­sikt­ning av äld­re na­tio­nel­la mo­pe­der (högst 30 km/ h), ny­a­re EU­mo­pe­der ut­an re­gi­stre­rings­skylt (Klass II, högst 25 km/ h) samt EU­mo­pe­der med re­gi­stre­rings­skylt (Klass I, högst 45 km/ h). Mo­ped­bi­len är nor­malt en EU­mo­ped med re­gi­stre­rings­skylt (Klass I, högts 45 km/ h).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.