Mås­te kun­na öpp­nas 1

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag har en gam­mal bil där ac:

Kalle Ku­la MOR­GAN: Nej, det är ing­et krav el­ler kon­troll av att luft­kon­di­tio­ne­ring­en el­ler central­lå­set fun­ge­rar. Men bi­lens al­la dör­rar mås­te kun­na öpp­nas vid kon­troll­be­sikt­ning­en an­nars blir bi­len un­der­känd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.