1

Kol­la tänd­mo­du­len

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag har ett pro­blem med min Au­di A6 1,8t -01. Bi­len gick klockrent och sen en dag när den stod och gick på tom­gång bör­ja den gå väl­digt då­ligt. Ga­sa­de upp den och då gick den bra en stund, sen gav den upp. Nu har jag bytt tänd­stift och kol­lat spo­lar­na men den tän­der ba­ra på 2-4 fin gnista. Vad kan felet va­ra? Har även ta­git bort ka­max­els­gi­va­re men ut­an nå­gon skill­nad. Tack­sam för hjälp.

Andre­as JO­NAS: Det kan ju fort­fa­ran­de va­ra fel på tänd­mo­du­len, (som jag tror den­na bi­len är byggd med). Om du har då­lig el­ler ing­en gnista på en el­ler fle­ra cy­lind­rar kan ju det­ta va­ra felet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.