3

Bäl­tesvar­na­re

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag har en Nis­san Qashqai+2 2012 och när jag star­tar bi­len så kom­mer det upp bäl­tesvar­ning ar­ning till bak­sä­tet fast det in­te sit­ter nå­gon bak. Vad kan det va­ra för fel? El­ler ska den gö­ra så?

Ör­jan JO­NAS: Nej, jag tror in­te den skall var­na om det in­te finns nå­gon som sit­ter i bak­sä­tet. Kan va­ra fel på nå­gon sen­sor i sä­tet. El­ler så kan det va­ra ett ka­bel­brott till en så­dan sen­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.