Nu är Volks­wa­gens nya su­per­mo­tor här

Volks­wa­gen har ut­veck­lat näs­ta ge­ne­ra­tion W12-mo­to­rer. Mo­torn kom­bi­ne­rar di­rektin­sprut­ning med tur­bo­mat­ning. Och nu är det klart vil­ka mo­del­ler som får den nya mo­torn.

Allt Om BILAR - - Teknikutveckling - JAN-ERIK BERG­GREN

VOLKS­WA­GEN HAR AV­SLÖ­JAT någ­ra de­tal­jer om den nya W12-mo­torn som ut­veck­lats. Bland an­nat ska mo­torn pas­sa den nya MLB-platt­for­men som VW-grup­pen an­vän­der för si­na sto­ra bi­lar. Mo­torn ska ock­så pas­sa MSB-platt­for­men som an­vänds för bak­hjuls­driv­na sport- och lyx­bi- lar. Da­gens Au­di A8 har en 6,3-li­ters W12-mo­torn med di­rektin­sprut­ning men ut­an tur­bo. Bent­leys mot­sva­ran­de W12:a är med tur­bo. Kom­bi­na­tio­nen med bå­de di­rektin­sprut­ning och tur­bo är ny för W12-mo­torn.

W12 TSI-mo­torn kom­mer att an­vän­das i Bent­leys nya sto­ra suv, Ben­tay­ga. Mo­torn ska ock­så dri­va näs­ta ge­ne­ra­tion Au­di A8 och Volks­wa­gen Phae­ton samt näs­ta ge­ne­ra­tion Bent­ley Continental och Fly­ing Spur. Mo­torn ska ock­så pas­sa bland an­nat nya Au­di Q7 som lan­se­ras i USA för mo­dellå­ret 2016. En­ligt upp­gift ska TSI-mo­torn ha 600 häst­kraf­ter vid ett varv­tal på 6000 rpm. Vrid­mo­men­tet ska bli 900 Nm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.