En snabb värsting

Allt Om BILAR - - Innehåll - ELI­AS ANDERSSON

När Al­fa Ro­meo av­täck­te sin nya bil Gi­u­lia vi­sa­de de att bi­len går att få som en rik­tig värsting.

Med en tre­li­ters­sexa på 510 häst­kraf­ter ryk­tas den gö­ra 321 kilo­me­ter i tim­men.

Al­fa Ro­me­os Gi­u­lia QV bil ska gå upp i ring­en mot BMW M3, Au­di RS4 och Mer­ce­des AMG C63. Sett till topp­has­tig­het vin­ner den i al­la fall, om man ska tro en Al­fa Ro­meo-källa till den ita­li­ens­ka bil­tid­ning­en Al­vo­lan­te.

Men det är in­te det en­da som lär loc­ka till bus­kör­ning med Gi­u­lia. Med tan­ke på att den upp­ges kla­ra 0–100 på 3,9 se­kun­der kan vi nog räk­na med ett fint vrid­mo­ment ock­så.

Det är ing­en hem­lig­het att det går rätt knac­kigt för Al­fa Ro­meo. I fjol sål­de till­ver­ka­ren ba­ra 68 300 bi­lar. En jäm­fö­rel­se är att Saabs sål­de 100 000 bi­lar per år när de var i djup kris.

Men Fi­at-Chrys­ler-grup­pens vd Ser­gio Mar­chion­ne har en ag­gres­siv plan för att för­sö­ka vän­da tren­den. Sam­man­lagt är må­let att nå 400 000 sål­da bi­lar se­nast 2018, och Gi­u­lia är det förs­ta be­vi­set på den när­ma­re 40 mil­jo­ner kro­nor sto­ra sats­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.