Be­ast – en lätt­vik­ta­re med mons­ter­mo­tor

Allt Om BILAR - - Innehåll - ELI­AS ANDERSSON

Fer­ris Rezva­ni har änt­li­gen pre­sen­te­rat sitt se­nas­te bil­pro­jekt. Be­ast är ett 748 ki­lo lätt mons­ter med 500 häst­kraf­ter på bak­hju­len.

Bi­len ba­se­ras i mångt och myc­ket på den gokart-lik­nan­de ro­adstern Ari­el Atom – de­sig­nad av Sa­mir Sa­dik­hov, som bland an­nat lig­ger bakom kon­cept­skis­ser­na för Aston Mar­tin DBC.

Trots att Rezva­ni Be­ast är be­tyd­ligt mer lik en rik­tig su­persport­bil har den ba­ra lagt på sig 136 ki­lo tack va­re lätt­vikts­ma­te­ri­al som kol­fi­ber. Mo­torn är där­e­mot mer än dub­belt så stor.

Med en 2,4-li­ters tur­bo­mo­tor från Hon­da på 500 häst­kraf­ter gör den 0–100 på 2,7 se­kun­der. Topp­far­ten upp­ges va­ra 265 kilo­me­ter i tim­men.

Skul­le du vil­ja ha en så till­ver­kar det Ka­li­for­ni­en-ba­se­ra­de fö­re­ta­get en på sex till åt­ta vec­kor, och för ka­la­set får du be­ta­la mot­sva­ran­de 1,4 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.