För­stå sam­man­hang­en

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Sam­ma bil­kö­pa­re som köpt helt fel bil kan åka runt och le­ka mil­jö­vän – helt ut­an verk­lig­hets­förank­ring. Men att pla­ne­ra si­na in­köp och re­sor och om möj­ligt stäl­la bi­len helt un­der en dag el­ler en helg be­ty­der myc­ket mer för mil­jön. En stor suv med V8-mo­tor som körs säl­lan kan på­ver­ka mil­jön mind­re än en Toyo­ta Pri­us som rul­lar många onö­di­ga mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.