För­stå siff­ror­na

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Många ja­gar ef­ter en bil som drar fem cen­ti­li­ter ben­sin el­ler die­sel mind­re per mil. En­ligt EU:s kör­cy­kel. Men de tän­ker in­te på att verklig för­bruk­ning är en helt an­nan sak. Din egen kör­cy­kel – den du kör var­je dag – är helt an­norlun­da jäm­fört med EU:s, men det är den du ska väl­ja bil ut­ifrån. Tänk ock­så på att din egen kör­stil på­ver­kar så myc­ket som 20 pro­cent av för­bruk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.