För­stå tek­ni­ken

Allt Om BILAR - - Rivstart -

I dag tror många att en ladd­hy­brid per au­to­ma­tik är en mil­jö­vän­lig bil. Så är det verk­li­gen in­te. En ladd­hy­brid kan va­ra värs­ta sor­tens mil­jö­bov. En bil där du tan­kar ben­sin och sen slä­par runt på 200 kg bat­te­ri­er helt i onö­dan. Ladd­hy­bri­der bör kö­ras på el och vårt re­gel­verk bör se till att de ock­så gör det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.