SKO­DA PO­LAR/SNOW­MAN.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Sko­da ar­be­tar på en sto­re­bror till lill-su­ven Ye­ti. Nam­net vän­tas bli Po­lar el­ler Snow­man. Test­bi­len är bå­de bre­da­re och läng­re än Ye­ti. Myc­ket av de­tal­jer­na på test­bi­len är häm­ta­de från Ye­ti så vi vet än­nu in­te så myc­ket om hur den fär­di­ga bi­len ser ut. Lan­se­ring vän­tas till slu­tet av 2016 som fem­sit­sig ver­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.