SKO­DA ROOM­S­TER.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Sko­da ska för­nya sin li­te märk­li­ga Room­s­ter. Bil­der­na av­slö­jar att det är en omdöpt VW Cad­dy – som har sälj­start i Sve­ri­ge vec­ka 38. Att VW-grup­pen de­lar mo­del­ler är för­stås ing­et nytt och vi har ti­di­ga­re sys­ko­nen Up!, Mii och Ci­tigo. Jäm­fört med da­gens Room­s­ter så blir det bland an­nat myc­ket mer ut­rym­me på in­si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.