FI­AT 500.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

I van­li­ga fall är Fi­at 500 en bil som väc­ker ha-be­gär och käns­lor. Men kanske in­te så väl maske­rad som den här test­bi­len. Un­der bil­sa­long­en i Frankfurt kom­mer vi att få se en ny 500 och bi­len har tes­tats in­ten­sivt un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.