SEAT LE­ON.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Sam­ma reg­ni­ga kväll som Seat var ute och testade sin nya suv testa­des ock­så an­sikts­lyf­ta Le­on. Da­gens Le­on är re­la­tivt ny vil­ket be­ty­der att det ba­ra blir mind­re för­änd­ring­ar på näs­ta mo­dell av bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.