RE­NAULT ME­GA­NE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

På bil­sa­long­en i Frankfurt blir den här bi­len en av sho­wens höjd­punk­ter, den nya Re­nault Me­ga­ne. Bi­len byggs på en ny platt­form som ut­veck­lats till­sam­mans med kon­cern­sys­ko­net Nis­san. Fle­ra de­tal­jer kän­ner vi igen från nya Espa­ce. Först får vi se en kom­bi­cou­pé och se­na­re en kom­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.