VOLKS­WA­GEN TI­GU­AN.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Volks­wa­gen har ut­satt sin nya Ti­gu­an för hår­da tes­ter i al­per­na. Det här är de all­ra förs­ta bil­der­na på nya mo­del­len med sin egen ka­ross. De vi­sar att Ti­gu­an väx­er på läng­den och bred­den. Bi­len blir mind­re fyr­kan­tig med en ny tak­lin­je. Vi kom­mer tro­li­gen att få se läng­re hjul­bas och en li­te mer cou­pé­lik­nan­de ver­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.