Det här är svens­kar räd­da för i tra­fi­ken

Allt Om BILAR - - Alltombilar - ALEX­AN­DER OLWAN

Far­li­ga om­kör­ning­ar och bi­lar som lig­ger för nä­ra – det är de risk­be­te­en­den som svens­ka bi­lis­ter oro­ar sig över mest, en­ligt en en­kät som No­ki­an Ty­res ge­nom­fört. Näs­tan hälf­ten av de till­frå­ga­de bi­lis­ter­na är mest oro­li­ga för ­far­li­ga om­kör­ning­ar när de kör bil. Men det är fram­för allt äld­re fö­ra­re som oro­ar sig för det – 6 av 10 fö­ra­re äld­re än 55 år. I grup­pen 18–34 år är det ba­ra en fjär­de­del som be­kym­rar sig för far­li­ga om­kör­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.