Bra be­tyg för sys­ter­bi­len

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EU­RO NCAP HAR än­nu in­te kroc­kat Kad­jar. Sys­ter­bi­len Nis­san Qashqai, som Kad­jar de­lar det mesta med, fick dock fem stjär­nor och fi­na be­tyg när den testa­des för­ra året. En del sä­ker­hets­ut­rust­ning finns med från start, till ex­em­pel si­do­krock­gar­di­ner fram/ bak. Au­tobroms­sy­stem, som dock in­te brom­sar till 0 km/ h, finns som till­val. Nå­gon rik­tig ci­ty­broms finns in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.