Går mjukt på vä­gen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RE­NAULT LÄG­GER KRUT på att få till bra kom­fort i si­na bi­lar. Och när det gäl­ler Kad­jar har man lyc­kats. Bi­len går mjukt på vä­gen och kla­rar stör­re ojämn­he­ter bra. Dock bul­lar den li­te på grovt un­der­lag och små stö­ran­de vib­ra­tio­ner kan le­ta sig upp i rat­ten. Sto­lar­na fram är rätt skö­na, men ha­de va­rit än­nu bätt­re om sitt­dy­nan gått att vink­la mer upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.