Mås­te upp minst en ni­vå

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN LÄGS­TA utrust­ningsni­vån Li­fe im­po­ne­rar in­te men bju­der på gre­jer som el­his­sar, cd-ste­reo med blu­e­tooth, AC och färd­da­tor. Näs­ta ut­rust­ningsni­vå he­ter Zen. För 20 000 kro­nor får man då kli­matan­lägg­ning, au­to­ma­tiskt hel-/ halv­ljus och 17-tums alu­mi­ni­umfäl­gar. Näs­ta ni­vå er­bju­der än­nu mer – men det går av nå­gon an­led­ning in­te att få ad­ap­tiv fart­hål­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.