Lätt att tri­vas i

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SNYG­GA KAD­JAR HAR även en snygg in­si­da. Här har Re­nault hit­tat enk­la lös­ning­ar och ska­pat en snygg ku­pé som det är lätt att tri­vas i. Gott om plats bå­de fram och bak. Käns­lan i ma­te­ri­a­len är okej, men när man kör på då­ligt un­der­lag finns det myc­ket som skram­lar in­ne i ku­pén. Frå­gan är hur myc­ket det kom­mer att skram­la när man kört bi­len någ­ra tu­sen mil?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.