Har en bred last­öpp­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TROTS SI­NA RE­LA­TIVT blyg­sam­ma yt­ter­mått bju­der Kad­jar på ett or­dent­ligt lastut­rym­me. 527 li­ter upp­ges. Bi­len är ock­så lätt­las­tad tack va­re en bred last­öpp­ning. Möj­li­gen kan man tyc­ka att last­höj­den är li­te hög, tunga lyft blir onö­digt job­bi­ga. Bak­sä­tet är lätt att fäl­la, ba­ra att dra i ett li­tet hand­tag. Drag­vik­ten är god­känd, 1 800 ki­lo med sto­ra die­seln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.