Ele­gant och kraft­full

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RE­NAULT HAR HIT­TAT en egen stil och ett eget ut­tryck som de nu ap­pli­ce­rar på al­la si­na mo­del­ler. Det bör­ja­de med Clio, sen kom Cap­tur och Sce­nic. Och det här form­språ­ket pas­sar minst li­ka bra på cros­so­vern Kad­jar. Bi­len ser bå­de ele­gant och kraft­full ut, sam­ti­digt som de mjukt böl­jan­de lin­jer­na näs­tan gör de­sig­nen li­te gul­lig. Rik­tigt snygg bil, tyc­ker vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.