Myc­ket för peng­ar­na

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RE­NAULT KAD­JAR ÄR en pris­värd bil. Med lägs­ta utrust­ningsni­vån och ben­sin­mo­tor kos­tar den från 187 900 kro­nor. Det är myc­ket ut­rym­men och kom­fort för peng­ar­na. Lil­la die­seln bör­jar på 207 900 kro­nor och den sto­ra från 237 900 kro­nor. In­te hel­ler så il­la. Fyrhjulsdriften är dock dyr jäm­fört med en del kon­kur­ren­ter. 20 000 kro­nor får man be­ta­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.