Knap­past im­po­ne­ran­de

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN BIL­LI­GAS­TE ver­sio­nen, Levorg 1,6 GT, för­bru­kar en­ligt de of­fi­ci­el­la upp­gif­ter­na 6,9 li­ter ben­sin per tio mils blan­dad kör­ning, vil­ket be­ty­der 159 gram CO2 per kilo­me­ter. Den li­te mer väl­ut­rus­ta­de, och där­med tyng­re, 1,6 GT- S be­hö­ver 7,1 li­ter för att ta sig de tio mi­len. Det är väl okej siff­ror, men knap­past spe­ci­ellt im­po­ne­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.