Har in­te tes­tats än­nu

Allt Om BILAR - - Provkörning -

LEVORG HAR IN­TE tes­tats av Eu­ro NCAP, pre­li­mi­närt be­tyg här allt­så. Vid lan­se­ring­en finns ESP och ABS. Krock­kud­dar finns ock­så li­te här och där i bi­len, bland an­nat krock­gar­di­ner. Sy­ste­met Ey­e­Sight, som bland an­nat upp­täc­ker och brom­sar för di­ver­se fa­ror, kom­mer till mo­del­len in­om kort, men det drö­jer minst till slu­tet av året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.