Sit­ter skönt i sto­lar­na

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR BLIR ett pre­li­mi­närt be­tyg, ef­tersom vi hit­tills ba­ra fått kö­ra bi­len på rik­tigt fin as­falt, på säm­re un­der­lag kan den myc­ket väl kom­ma att bull­ra li­te mer. Men där vi kör går bi­len fint och lugnt ut­an att ge­ne­re­ra för myc­ket vind­brus. Man sit­ter skönt i fram­sto­lar­na och i bak­sä­tet finns gott om plats för långa vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.