Helt egen ka­rak­tär

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ATT SNO FRON­TEN från en re­dan ex­i­ste­ran­de mo­dell och sen byg­ga en kom­bi av den är ett ris­ka­belt pro­jekt som ha­de kun­nat gå fel på så många sätt. Men det gjor­de det fak­tiskt in­te. Su­baru Levorg blev en rik­tigt snygg kom­bi med fi­na lin­jer och en helt egen ka­rak­tär som får den att stic­ka ut från mäng­den på ett upp­fris­kan­de sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.