Bra pa­ket för pri­set

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SU­BARU HAR FÅTT till ett bra pa­ket till ett pris som bor­de kun­na loc­ka en hel del kun­der på den svens­ka mark­na­den. Grund­pri­set 269 900 kro­nor för en fyr­hjuls­dri­ven och rätt väl­ut­rus­tad kom­bi känns klart ac­cep­ta­belt. Dess­utom bru­kar Su­baru kun­na skry­ta med rik­tigt bra andra­hands­vär­de på si­na bi­lar, vil­ket lyf­ter be­ty­get en aning här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.