Li­ten mo­tor im­po­ne­rar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN LIL­LA en­li­tersmo­torn med tre cy­lind­rar im­po­ne­rar stort. 122 häst­kraf­ter och 175 Nm kanske in­te lå­ter så värst men mo­torn är väl­digt funk­tio­nell. Spe­ci­ellt om du in­te har så bråt­tom och in­te he­la ti­den lig­ger och pres­sar i 120 km/tim på mo­tor­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.