Ef­fek­tiv lju­di­so­le­ring

Allt Om BILAR - - Provkörning -

LJU­DI­SO­LE­RING­EN har va­rit det sto­ra pro­ble­met i per­son­bilsva­ri­an­ter­na av trans­port­bi­lar­na. Men det är på väg att lö­sas tack va­re VW:s ef­fek­ti­va iso­le­ring. Hatt­hyl­lan över vindru­tan tar bort li­te av bus­s­käns­lan. Sto­lar­na kun­de va­ra be­kvä­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.