Bra till­val går att gö­ra

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FLE­RA SÄ­KER­HETS­SY­STEM är stan­dard men grundnivån lig­ger en bit ef­ter de all­ra ny­as­te per­son­bi­lar­na. Myc­ket bra finns som till­val så se till att ut­rus­ta din Cad­dy med allt som går att kö­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.