Mer funk­tion än de­sign

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ING­EN KÖ­PER VÄL en Cad­dy som fa­mil­je­bil på grund av ut­se­en­det. Nu är än­då nya Cad­dy snyg­ga­re än en gam­la och vi kän­ner igen mer och mer från den sto­ra Golf-fa­mil­jen. Men här är det prak­tisk funk­tion som går fö­re de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.