Be­kväm och funk­tio­nell

Allt Om BILAR - - Provkörning -

STIL­RE­NA­RE och med tyd­ligt släkt­skap till Golf. Mer av­ska­lat än om­bo­nat. Många bra för­va­rings­ut­rym­men gör det be­kvämt att sit­ta i bi­len. In­te­ri­ö­ren är in­te alls på­kostad – pre­cis som vän­tat. Funk­tio­nellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.