Sänkt med 30 pro­cent

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ING­EN ELEKT­RI­FI­E­RING ALLS be­ty­der hög för­bruk­ning och höga CO2-vär­den. Det här är för­stås ing­en bil för mil­jö­vän­ner men det ha­de in­te ska­dat med nå­gon form av tjuvknep för att sän­ka för­bruk­ning­en yt­ter­li­ga­re. Men vi får väl va­ra gla­da för att Mer­ce­des sänkt för­bruk­ning­en med 30 pro­cent jäm­fört med fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.