Många som lig­ger fö­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­TOBROM­SEN ÄR i form av par­ti­ell in­broms­ning som fun­ge­rar li­te oli­ka i oli­ka far­ter. Ing­en fil­var­ning. Här har vi li­te hög­re krav på Mer­ce­des ge­ne­rellt. Många, många till­ver­ka­re har bätt­re tek­nik och det är fak­tiskt in­te ba­ra fa­mil­je­bil­sä­ga­re som vill ha den nya säkerhetstekniken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.