V8 med stark kraft

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN V8 ÄR på nå­got sätt all­tid en V8 och här har Mer­ce­des ploc­kat fram mer kraft ur fy­ra li­ter än vad man ti­di­ga­re fick från drygt sex li­ter. Kraf­ten finns ock­så på lå­ga varv, men mo­torn ha­de fun­ge­rat än­nu bätt­re med en tä­ta­re och snab­ba­re väx­ellå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.