Det är ba­ra ett lock­pris...

Allt Om BILAR - - Provkörning -

700 000 KRO­NOR är nå­got av ett lock­pris. För det är in­te den bi­len du egent­li­gen vill ha när du bör­jar surfa på Mer­ce­des oli­ka hem­si­dor. Här gis­sar jag att ”bygg din bil”-funk­tio­nen kom­mer att an­vän­das fli­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.