Bra kom­fort i sto­lar­na

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FÖR­VÅ­NANS­VÄRT BRA kom­fort i sto­lar­na. Det som kan bli be­svä­ran­de är rul­lju­det och då spe­ci­ellt om du väl­jer fäl­gar med and­ra kri­te­ri­er än kom­fort. Hjul­hu­sen kun­de ha iso­le­rats bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.