2. DA­CIA LO­GAN MCV

Allt Om BILAR - - Listan -

Da­cia är Re­naults bil­li­ga sys­kon och det är klart att det mås­te sak­nas nå­got. När Eu­ro NCAP testade bi­len var be­ty­get för skydd av vux­na ba­ra 57 pro­cent. Det är rent av skan­da­löst då­ligt. Barn­skyd­det var nå­got bätt­re men fot­gäng­ar­skyd­det och fö­rar­stöd­sy­ste­met var mi­se­ra­belt. Slut­be­ty­get tre stjär­nor var bra be­talt med tan­ke på be­ty­gen för var­je del­mo­ment.

Köp myc­ket hell­re en be­gag­nad, sju­sit­sig Volks­wa­gen Sha­ran el­ler Ford Ga­laxy.

Al­ter­na­tiv:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.