1. FI­AT PAN­DA CROSS

Allt Om BILAR - - Listan -

En li­ten, tuff fyr­hjuls­dri­ven bil är at­trak­tiv. Fi­at Pan­da Cross kos­tar hel­ler in­te skjor­tan. Sys­kon­bi­len Fi­at Pan­da 4x4 säljs i Sve­ri­ge och vi får se om Cross ock­så dy­ker upp. Cross är en nå­got hög­re 4x4 med kö­ra-i-bac­ke­hjälp som extra fi­ness. Sä­ker­he­ten är dock helt un­der isen med då­li­ga be­tyg i al­la ka­te­go­ri­er. Bland an­nat rik­tigt us­la be­tyg i fot­gäng­ar­skydd och fö­rar­stöd­sy­stem.

Su­zu­ki Swift 4x4 som har fått fem stjär­nor av Eu­ro NCAP.

Al­ter­na­tiv:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.