9. AU­DI TT

Allt Om BILAR - - Listan -

En till­ver­ka­re som Au­di ska för­stås in­te lå­ta byg­ga en bil som ba­ra får fy­ra stjär­nor i Eu­ro NCAP. Till viss del syn­dar Au­di på sam­ma sätt som fle­ra and­ra – det vill sä­ga med fö­rar­stöd­sy­ste­men och då spe­ci­ellt au­tobrom­sen. Nu är TT i en priska­te­go­ri där det än­då bor­de gå att få ihop kal­ky­len för Au­di – vil­ket in­te är fal­let för fle­ra bil­li­ga och mind­re bi­lar på den här lis­tan.

Al­ter­na­tiv: Hos Eu­roN­CAP finns in­te någ­ra egent­li­ga al­tern­tiv som känns ak­tu­el­la i dag. Vi får se om nya Maz­da5 kan få fem stjär­nor när den väl tes­tas. In­te så många till­ver­ka­re lå­ter si­na små sport­bi­lar tes­tas alls. Men vi kan väl än­då fö­re­slå en Por­scha Cay­man el­ler Box­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.