5. BMW I3

Allt Om BILAR - - Listan -

BMW:s fräc­ka el­bil i3 lan­se­ra­des stort 2013 och var fa­vo­rittip­pad i Årets Bil 2014. Men bland an­nat bi­lens re­sul­tat i krock­tes­ter­na sänk­te be­ty­get. Att i3 ba­ra fick fy­ra stjär­nor av Eu­ro NCAP tog många som in­teck­ning för att den in­te kun­de vin­na. Li­te iro­niskt var att när BMW lagt mil­jar­der på en rik­tig stads­bil så var det i stads­mil­jö och vid si­mu­le­rad stads­kör­ning som bi­len pre­ste­ra­de sämst.

Al­ter­na­tiv: Det finns för­stås in­te jät­te­många bra al­ter­na­tiv till el­bi­len i3. Vå­gar man fö­re­slå fem­stjär­ni­ga Nis­san Le­af?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.