6. HYUN­DAI I20

Allt Om BILAR - - Listan -

För någ­ra år se­dan ha­de i20:s re­sul­tat be­lö­nats med fem stjär­nor men nu är kra­ven hög­re. Fö­rar­stöd­sy­ste­met är ba­ra 64 pro­cent och även barn­skyd­det kun­de va­ra vas­sa­re. Men jag sät­ter än­då frå­ge­tec­ken för i20, som är en bra bil i öv­rigt. Hur kun­de klo­ka Hyun­dai tillå­ta den mis­sen? Och kanske är det för att bätt­ra krock­be­ty­get som Hyun­dai snabb­ut­veck­lat en upp­da­te­ring.

Al­ter­na­tiv: Sko­da Fa­bia var all­ra bäst i den här klas­sen och pre­sen­te­ra­des pre­cis som i20 in­för mo­dellå­ret 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.