0-580 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: Inga di­rek­ta kost­na­der, an­nat än för mon­te­ring­en av drag­kro­ken. I öv­rigt har det hand­lat om att lad­da med el och tan­ka med ben­sin.

DET­TA HAR HÄNT: Det var li­te fram och till­ba­ka där mel­lan den nya och gam­la Out­lan­dern in­nan allt var i ord­ning med drag­krok och allt. Un­der den all­ra förs­ta lång­färdskör­ning­en kvälls­tid bör­ja­de dis­play­en krång­la. Pre­cis när dis­play­en skul­le slå över till natt­lä­ge bör­ja­de den att – på egen hand – slå av och på. Det ”la­ga­de sig själv” när bi­len var av­sla­gen men har se­dan dykt upp igen till och från. Se­nast hän­de det på dag­tid. He­la dis­play­en slår av och på sig he­la ti­den vil­ket ock­så be­ty­der att det in­te går att lyss­na på ra­di­on. Dis­play­en på­ver­kar ock­så usb-ut­ta­get vil­ket gör att det in­te går att lad­da en te­le­fon un­der ti­den felet finns.

Sil­verde­kor. In­vän­dig lo­go med num­re­ring.

Svar­ta med kro­mad sarg.

Svart i ne­der­kant.

Svart­lac­ke­ra­de hjul. Sil­ver­fär­gad ta­kre­ling. Svar­ta hjul­hus­kan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.