PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ FIN KOM­FORT. Kanske är kom­for­ten det bäs­ta ar­gu­men­tet för att väl­ja en Ja­gu­ar XF. Man åker bra i den här bi­len. + KÖR­GLÄD­JE. Jodå, det är rätt ro­ligt att kö­ra den här se­da­nen. Minst li­ka ro­ligt som de tys­ka pre­mi­um­bi­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.