Lan­se­ra­des på 60-ta­let

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Re­dan på 60-ta­let lan­se­ra­des den förs­ta Co­rol­lan som se­dan fick be­hål­la sitt namn. Den fjär­de ge­ne­ra­tio­nen, som in­ternt be­teck­nas med KE70, till­ver­ka­des mel­lan 1979 och 1983 (kom­bi­mo­del­len till 1987) och var den sista med bak­hjuls­drift. Stan­dard­be­styck­ning­en var en 1,3-li­tersmo­tor, men det fanns även en spor­ti­ga­re va­ri­ant på 1,8 li­ter.

Co­rol­lan har ny­li­gen lac­kats om i ori­ginal­fär­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.